International Conference Services – Denmark

 

SERVICE PÅ MØDESTEDET

 

Under selve konferencen er det vigtigt, at du som vært selv har mulighed for at deltage i møder og andre aktiviteter. Derfor er vi til stede og overvåger, at den praktiske afvikling forløber som aftalt og planlagt. Vi tager hånd om alle konferencens elementer, og vi sørger for, at al logistik forløber gnidningsløst.

ICS sikrer at der står et forberedelsesværelse klar til oplægsholdere, at alt det tekniske udstyr virker, at stole- og bordopstillingen i lokalerne er som ønsket, og at der er tydelig skiltning til alle sessionerne.

 

SEKRETARIAT

 

ICS leverer skræddersyet sekretariatsbistand omfattende totalløsninger såvel som administration af specifikke delopgaver.

Drejer det sig om foreninger eller videnskabelige selskaber, tilbyder vi ligeledes alt fra strategisk planlægning til styring af budgetter, medlemskommunikation, trykning af materiale og opbygning af websites. Det vil sige langsigtet fremtidssikring af organisationen - ud over tilrettelæggelse af årsmøder og kongresser.