International Conference Services – Denmark

 

PLANLÆGNING

 

En af de primære forudsætninger for en vellykket konference er god planlægning. Men forud herfor er det vigtigt at formulere en klar målsætning. Dette element er så indlysende, at mange helt glemmer at definere, hvilket udbytte man ønsker at opnå ved at holde mødet, kongressen eller eventen. ICS sørger altid for, at formålet er klarlagt, så det kan danne grundlag for stort set alle følgende beslutninger i planlægningsprocessen.

Alle arrangementets enkeltelementer inkluderes i ICS' overordnede aktivitetsplan, og deadlines fastlægges. Samtidig udnævnes en projektleder, der - afhængig af projektets omfang - suppleres med flere personer, som tilsammen udgør et projektteam. Her placeres ansvaret for den detaljerede planlægning og for gennemførelsen af arrangementet.

 

PROGRAM

 

Det videnskabelige eller faglige program er kongressens eller konferencens kerne, og det skal derfor opbygges omhyggeligt i et partnerskab mellem værten og ICS - hvor ekspertviden går op i en højere enhed med vores erfaring i at sammensætte videnskabelige og faglige programmer. ICS stiller sit videnskabelige sekretariat til rådighed for indsamling af abstracts, indlæg og f.eks. poster-præsentationer.

Vi er specialiseret i håndtering af store videnskabelige programmer og råder over IT-systemer, der kan håndtere hele processen online, herunder f.eks. al modtagelse af abstracts, vurdering, bedømmelse og udvælgelse. ICS håndterer naturligvis også E-posters og E-videos.